Ideella föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus.

Föreningens uppgift är att arbeta för att bevara och utveckla hälso-och sjukvårdsmöjligheterna i Ådalen. Föreningen ska bl a arrangera manifestationer för att uppfylla dessa mål.

Med nu aktuellt läge i landstinget kommer föreningen att kraftfullt bevaka att de beslut om omtag i förändringen av akutsjukvården mm i Landstinget Västernorrland görs så att 3 akutsjukhus blir kvar och utvecklas i länet allt i enlighet med vallöftena i valet 2014.

Inbetalning av medlemsavgiften på 50:- kan ske via:

Ange namnet på dem som betalar medlemsavgift för att medlemsregistret ska kunna upprättas. Dit kan även bidrag från små, medelstora och stora företag inbetalas och från föreningar. Ni vet att vi kan komma att få bl a en del annonskostnader och andra administrativa kostnader för att klara av föreningens arbete.