Debatt.

Den som tiger samtycker. Föreningen tar därför debatten när det behövs oavsett vart debatten bedrivs.

Debatt inlägg publiceras på vår debatt blogg: Debatt bloggen